Konferencja „Zintegrowany system kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji” – Poznań 02.02.2018 r.

CWRKDiZ w Poznaniu na spotkaniu z pracodawcami w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wzięli udział w dniu 02.02.2018 r. w konferencji pt. „Zintegrowany system kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji”. Konferencja została organizowana w ramach projektu systemowego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

W programie konferencji znalazły się następujące wystąpienia:

  1. Zintegrowany System Kwalifikacji – co to jest i dlaczego jest potrzebny? – Tomasz Saryusz-Wolski, Instytut Badań Edukacyjnych
  2. Jakie nowe możliwości daje ZSK osobom zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji? – Ewa Frołow, Instytut Badań Edukacyjnych
  3. Wczoraj jeszcze uczyliśmy się do zawodu a dzisiaj już nabywamy kwalifikacje –przyszłość edukacji do stosowanej do rynku pracy na przykładzie planowania finansów osobistych – Marta Zięba-Szklarska, Europejska Federacja Doradców Finansowych
  4. Jak wykorzystać ZSK w pracy z wolontariuszami? Przykład Związku Harcerstwa Polskiego – Maciej Grunt, Związek Harcerstwa Polskiego
  5. Współpraca na rzecz kwalifikacji – Ryszard Kowalski, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Toruń

Konferencja była możliwością zapoznania się z tak ważnym narzędziem polityki na rzecz uczenia się przez całe życie jakim jest Zintegrowany System Kwalifikacji oraz rozwiązaniami służącymi ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości kwalifikacji, które są ujęte w tym rejestrze. Dzięki wdrożeniu w Polsce ZSK w czasie rekrutacji pracownika przyszły pracodawca będzie mógł sprawdzić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przyjmującego do pracy

Wielkość czcionki
Kontrast