X Dzień Kariery – Kalisz 05.02.2018 r.

CWRKDiZ w Poznaniu na spotkaniu z pracodawcami w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

X Dzień Kariery, który 5.lutego 2018 roku został zorganizowany w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół podstawowych (gimnazjalnych) oraz przedstawicieli pracodawców.

Program tego wydarzenia obejmował powitanie gości oraz prezentację Szkół branżowych pod kątem kształcenia zawodowego, jak również przedstawienie instytucji pomagających młodym ludziom w dokonywaniu wyboru ścieżki edukacyjnej oraz wyboru zawodu. Ze strony Pracodawców przedstawiona została oferta pracy po skończonej edukacji i możliwości jakie stoją przed młodymi pracownikami.

Gośćmi honorowymi X Dnia Kariery były: Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pani Marzena Wodzińska w swoim wystąpieniu zaznaczyła ważną rolę Szkół branżowych oraz instytucji, takich jak Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Wielkopolsce. Są one jedynymi takimi instytucjami w Polsce, które mogą być porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa Zawodowego. Przedstawiła również jakie możliwości w zakresie szkolnictwa zawodowego stoją przed młodymi ludźmi w regionie Wielkopolski. Na koniec Pani Marzena Wodzińska zachęciła do zbierania informacji o zawodach i kształcenia się w szkołach branżowych a przede wszystkim rozwijania swoich kompetencji.

Działające od roku Centra, a jest ich pięć: w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, swoje działania mają skierowane do i dla młodzieży, jak i do rodziców. Pomagają one młodym ludziom w dokonaniu prawidłowych wyborów ścieżki zawodowej.

Takie wydarzenia są okazją do promocji kształcenia zawodowego oraz prezentowania możliwości, jakie oferują pracodawcy przyszłym pracownikom i jakie możliwości rozwoju daje kształcenie zawodowe osobom wybierającym właśnie taką ścieżkę kariery zawodowej.

Gratulujemy organizatorom i życzymy kolejnych sukcesów w organizacji tego typu wydarzeń.