Spotkanie w Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. 29.01.2018 r.

CWRKDiZ w Poznaniu na spotkaniu z pracodawcami w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

W dniu 29 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie w Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej z przedstawicielami Wydziału, Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektorami i przedstawicielami Szkół oraz przedstawicielami Cechu.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowali: Dyrektor Mariusz S. Kubiak oraz pani Renata Rasińska.

Było to kolejne spotkanie umacniające współpracę pomiędzy w/w. jednostkami, dotyczyło one m.in. wspólnych planów projektowych oraz uczestnictwa Centrum  w corocznym spotkaniu pt. Sejmiki i Rzemiosło w Środzie Wielkopolskiej, które ma się odbyć 24.05.2018 r. W najbliższym czasie te merytoryczne dyskusje i plany mają zaowocować działaniami w 2018 roku na rzecz promowania zawodów oraz kształcenia branżowego w powiecie średzkim.