Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 09-11.02.2018 r.

Prezentacja CWRKDiZ w Poznaniu dla pracodawców na spotkaniu w Międzychodzie

W Poznaniu odbywały się Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2018, w których uczestniczyli przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu Dyrektor Mariusz S. Kubiak oraz Renata Rasińska. Targi były okazją do spotkań z przedstawicielami pracodawców z branży turystycznej, nie tylko z Polski ale również innych państw. W trakcie rozmów poruszane były m.in. tematy związane z szansami i wyzwaniami rozwoju kształcenia zawodowego oraz potrzebami pracodawców na rynku turystycznym.

W drugim dniu targów przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu uczestniczyli w konferencji „Innowacje w kształceniu kadr dla potrzeb turystyki – dobre praktyki w zakresie współpracy: Edukacja-Biznes”, zorganizowanej przez Radę ds. Kompetencji Sektora Turystyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Katedra Turystyki i Rekreacji) oraz Wielkopolską Izbę Turystyki. W trakcie konferencji przewodnicząca SRT dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH przedstawiła działania Rady ds. Kompetencji Sektora w obszarze kształcenia szkolenia kadr dla branż turystycznych. Przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) zaprezentowała zmiany w kształceniu na poziomie zawodowym. Kolejny prelegent prof. Tadeusz Burzyński przedstawił wyniki badań prowadzonych przez Radę „Luki kompetencyjne w branżach turystycznych”. Współpraca Edukacja-Biznes została omówiona na przykładzie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz szkoły średniej ZSE Starogard Gdański ZSEH Kołobrzeg. Natomiast funkcjonowanie szkoły branżowej w Niemczech zaprezentował przedstawiciel szkoły firmy Herling. Konferencję zakończyła dyskusja na temat potrzeby opracowania wzorcowego porozumienia edukacyjnego.

Aktywny udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2018 był dla pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu możliwością wymiany doświadczeń oraz poznaniem dobrych praktyk w zakresie współpracy edukacji z biznesem w branży turystycznej.