Spotkanie z pracodawcami w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach – 07.02.2018 r.

CWRKDiZ w Poznaniu na spotkaniu z pracodawcami w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

W dniu 7.lutego 2018r. odbyło się spotkanie z pracodawcami w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja. Jest to cykliczne, coroczne zarazem spotkanie  z przedstawicielami sektora gospodarczego w Szamotułach, przedstawicielami Samorządu Wojewódzkiego oraz innymi instytucjami pozarządowymi, które mają za zadanie wspierać w działaniach społeczność lokalną.

Centrum Wsparcia Rzemiosła,Kształcenia Dualnego i Zawodowego reprezentowali Dyrektor Mariusz S. Kubiak oraz Renata Rasińska, którzy przedstawili pracodawcom możliwości wsparcia rzemiosła oraz przedsiębiorców przez Centrum. Wskazane możliwości jakie w swoich zadaniach oraz działaniach ma CWRKDiZ w Poznaniu, spowodowały dyskusję, która obfitowała w wiele cennych sugestii przedstawionych od strony praktycznej z punktu widzenia pracodawców. Goście zostali zaproszeni do zapoznania się ze stroną internetową oraz do odwiedzin siedziby Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Następnie Pani Jolanta Gałkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz z pracownikami przybliżyła możliwości wsparcia zatrudnienia absolwentów w ramach projektów, które są dostępne dla przedsiębiorców. Wyjaśniła możliwości jaki są przygotowane dla pracodawców pod względem oferowania praktyk, stażów oraz zatrudniania młodocianych. Informacje te stwarzają nowe możliwości dla zainteresowanych do podejmowania czynności związanych ze stażami dla młodych, przyszłych pracowników, co zresztą było widoczne podczas całego spotkania w rozmowach pomiędzy gośćmi.

W kolejnej części Dyrektor Zespołu Szkół Pan Jacek Kucnerowicz jako gospodarz zaprezentował szkołę i jej osiągnięcia oraz możliwości jakimi dysponuje szkoła dla uczniów w trakcie realizowania swoich zainteresowań w trakcie edukacji. Następnie przedstawił problemy szkół kształcących w zawodzie, wśród których znalazło się m.in.:

• zbyt długa edukacja w szkole branżowej w stosunku do liceum,

• wysoki próg wymagań na egzaminie zawodowym w stosunku do wymagań na egzaminie dojrzałości,

• niewłaściwe proporcje szkolnictwa zawodowego w stosunku do ogólnokształcącego,

• brak skutecznej promocji szkół branżowych,

• negatywne nastawienie do szkół kształcących w zawodzie (brak świadomości rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów),

• trudność w pozyskaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych,

• niewystarczające zaangażowanie pracodawców w proces nauczania, wspieranie w promowaniu zawodów (pracodawca nie może oczekiwać na gotowego  absolwenta, powinien włączyć się aktywnie w proces nauczania).

Pan Dyrektor zaproponował również sposoby na zaradzenie ww. problemom przy udziale takich instytucji jak CWRKDiZ w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach oraz innych instytucji wraz z pracodawcami, którym przyświeca ten sam cel:

• organizacja i zaangażowanie się w Targi Edukacji i Pracy oraz Festiwale Zawodowców, włączając pracodawców w promowanie zawodów,

• organizacja drzwi otwartych dla szkół podstawowych i rodziców oraz wizyty w gimnazjach i prezentacja szkół branżowych z udziałem pracodawców,

• prowadzenie w sposób kreatywny strony internetowej szkoły, FB, instagramu dostępnych dla młodzieży,

• wycieczki studyjne do zakładów pracy, spotkania z praktykami,

• dobre wyposażenie szkoły przy udziale pracodawców oraz udziale środków z projektów unijnych i krajowych,

• oferowanie staży zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+,

• promowanie zawodów przez Cech (konkursy w zawodach, pokazy zawodów, święto Cechu, Festiwal Rzemiosła),

• spotkania w szkole branżowej z absolwentami, którzy pracują w zawodzie (pokazywanie sukcesów absolwentów),

• współpraca z takimi instytucjami jak CWRKDiZ w Poznaniu.

Dla CWRKDiZ w Poznaniu spotkanie było możliwością przeprowadzenia dialogu z pracodawcami i przedstawicielami szkoły na temat szans i wyzwań rozwoju kształcenia zawodowego oraz poznania potrzeb szkoleniowych pracodawców. Wymiana doświadczeń z instytucjami takimi jak Powiatowy Urząd Pracy pozwala na wspólne realizowanie zadań wpierania młodych ludzi na rynku pracy a pracodawców do podejmowania działań w zatrudnianiu.

Dzięki takim dialogom wypływają naturalne potrzeby łączenia szkoły i pracodawcy. I tu należy podkreślić, że CWRKDiZ w Poznaniu oraz w innych miastach: Kalisz, Konin, Leszno i Piła są jako jedyne takie instytucje w Polsce, które mogą być porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa Zawodowego, spełniają właśnie to zadanie.