Porozumienie w ramach współpracy – Gniezno 02.03.2018 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na Targach Kariery w Opalenicy

Na konferencji prasowej poświęconej działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oddział Gniezno, która odbyła się 02.03.2018 r. w Gnieźnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora Mariusz S. Kubiaka a Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oddział Gniezno reprezentowaną przez przewodniczącego Piotra Gruszczyńskiego.

Inicjatywy zaprezentowane na konferencji prasowej wychodzą nie tylko naprzeciw oczekiwaniom pracodawców ale także wpisują się w priorytety Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.