Kształcenie dualne w subregionie konińskim – konferencja Konin 01.03.2018 r.

Kształcenie zawodowe realizowane we współpracy szkół i pracodawców było tematem konferencji pt. „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem współczesnego rynku pracy”, która odbyła się dziś w Koninie. Wydarzenie zorganizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Koninie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Jego uczestnikami byli m.in. pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu.  

Konferencję otworzył pan Andrzej Budny, dyrektor CWRKDiZ w Koninie, który podziękował władzom rektorskim PWSZ w Koninie za wspólne przygotowanie konferencji i goszczenie jej uczestników w murach uczelni. Następnie powitał przybyłych gości, w tym panią Dorotę Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli władz samorządowych subregionu konińskiego, przedstawicieli rzemiosła oraz licznych instytucji związanych z edukacją oraz runkiem pracy w Wielkopolsce.

Po oficjalnym powitaniu głos zabrał reprezentant rektora PWSZ w Koninie, prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej, który wskazywał na konieczność promowania kształcenia dualnego w Polsce. Kształcenia, które zdobywaną wiedzę, doskonale uzupełnia o aspekt praktyczny.

W imieniu pani Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, gości powitała pani Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu wskazała na potrzebę promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży, bo „(…) tylko w ten sposób będziemy w stanie zaspokoić zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców”. Zauważyła, że powoli zmienia się świadomość społeczna i niejednokrotnie posiadanie konkretnego zawodu jest lepiej postrzegany w społeczeństwie niż dyplom uczelni. Rzemieślnicy są obecnie bardzo potrzebni  i wielokrotnie muszą ograniczać przyjmowanie liczby zleceń, bo nie są w stanie ich wszystkich zrealizować. Stąd potrzeba promocji kształcenia zawodowego, aby coraz więcej uczniów wybierało naukę zawodu. Pani dyrektor D. Kinal podkreśliła również znaczenie doradztwa zawodowego wśród młodych osób, co pomoże im świadomie wybrać ścieżkę zawodową, zgodnie ze swoimi predyspozycjami. W tym miejscu dużą rolę, zgodnie z zamysłem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, mają odegrać Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, które powołano w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Utworzenie pięciu CWRKDiZ jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby różnych obszarów naszego regionu. Realizuje też postulat harmonijnego rozwoju Wielkopolski, wyrażony w strategii rozwoju Województwa.

Sesję I konferencji poświęcono teoretycznym podstawom kształcenia dualnego i zawodowego. Zaprezentowano aspekt kształcenia dualnego z punktu widzenia różnych podmiotów, zaangażowanych w jego realizację – m.in. uczelni, kuratorium oświaty, izby rzemieślniczej czy też ośrodka kształcącego osoby niepełnosprawne.

W sesji II pokazano dualny system kształcenia z punktu widzenia jednostek edukacyjnych, czyli różnego rodzaju szkół. Tematem prezentacji były również przykłady dobrych praktyk realizowanych w systemie kształcenia dualnego. W tym miejscu głos oddano przede wszystkim pracodawcom z subregionu konińskiego.

Sesja III dotyczyła prezentacji dotyczyła zawodów deficytowych na lokalnych rynku pracy oraz wsparcia jednostek edukacyjnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie tego rynku. 

Konferencję zakończyło podsumowanie i podziękowania za przybycie oraz udział w wydarzeniu.