Porozumienie o współpracy z Wielkopolską Izbą Turystyczną 07.03.2018 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na Targach Kariery w Opalenicy

W dniu 07.03.2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Wielkopolską Izbą Turystyki reprezentowaną przez prezydenta Włodzimierza Kolatę.

Umowa zapoczątkowała kooperację Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi na rzecz poprawy jakości działań w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.