Konferencja „Kształcenie dualne i zawodowe- dobry zawód drogą do sukcesu” Leszno 18.04.2018r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu z wizytą w Berlinie

18.04.2018 r. odbyła się konferencja organizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. Uczestnikami wydarzenia były wszystkie Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

Gości przywitał dyrektor CWRKDiZ w Lesznie Bolesław Ratajczak gospodarz konferencji. Podczas przywitania wszystkich gości, podkreślono że Wielkopolska jest liderem w skali kraju, a według danych statystycznych aż 25% kształconych w Polsce rzemieślników jest właśnie w naszym województwie, co stwarza bardzo dobra płaszczyznę na podjęcie współpracy.

Następnie, Maciej Pietrzak Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna jest dla uczelni praktyczna nauka zawodu, a idea studiów dualnych – nie powinna być tylko teoretyczna.

Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w swoim krótkim wystąpieniu zaakcentowała, jak istotna jest współpraca młodzieży i dyrektorów szkół branżowych tak licznie przybyłych na konferencję. Zaznaczyła, że źle się pracuje gdy człowiek wykonuje zawód bez pasji i zainteresowania. Zwróciła także uwagę na bardzo ważną rolę doradcy zawodowego, który powinien mieć ścisły kontakt zarówno z uczniem, jak i rodzicem.

Kolejne osoby, które zabrały głos poruszały kwestie związane z przepisami prawa oświatowego oraz sytuacją na wielkopolskim rynku pracy.

Na zakończenie tego panelu, Jerzy Bartnik Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej podkreślił, że to właśnie pracodawca wraz z dyrektorem szkoły mogą i powinni tworzyć programy nauczania, a uczeń powinien mieć zapewnione naturalne warunki pracy przy praktycznej nauce zawodu.

Drugą część konferencji zainicjowała Dorota Sipińska Prorektor ds. studiów i spraw studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. W swoim wystąpieniu dotyczącym kompetencji pracowników przyszłości, zaakcentowała że kompetencja jest kategorią podmiotową i wyuczoną, a utrwalaną przez praktykę.

Idea Leszczyńskiego modelu studiów dualnych była tematem wystąpienia pełnomocnika Rektora ds. studiów dualnych i kariery zawodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie Eugeniusza Krysiaka. Model ten oparty jest na ścisłej współpracy uczelni z przedsiębiorcami, którzy zapewniają studentom możliwość praktycznej nauki zawodu, poprzez udostępnianie najnowszej technologii. Na dzisiaj w tym modelu uczestniczy 88 przedsiębiorstw, gdzie w trakcie studiów trwających 3,5 roku studenci mają 1 820 godzin praktycznej nauki zawodu.

Rzemieślniczy model kształcenia dualnego przedstawiła Iwona Derda Naczelnik Wydziału Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, która podkreśliła ważność kształcenia  w zawodach zanikających.

Natomiast Pan Wiesław Szczechowiak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie przedstawił poziom bezrobocia w regionie w latach 2003-2017 oraz podjęte działania aktywizujące bezrobotnych.

W trzeciej części konferencji o swoich spostrzeżeniach i doświadczeniach opowiadali studenci oraz absolwenci Leszczyńskiego Modelu Studiów Dualnych.

Bardzo inspirującą dla młodzieży uczestniczącej w prelekcji wygłosił Jos van Oosterbosch przedstawiciel firmy VIM POLAND. Zwrócił się z apelem do polskich przedsiębiorców aby nie czekali na ostatnią chwilę i już dziś próbowali pozyskać studentów studiów dualnych.

Ostatnim elementem spotkania była prezentacja Joanny Ratajczak Doradcy Zawodowego Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie, która przedstawiła działania podjęte przez szkołę oraz zaprezentowała e-platformę edukacyjną funkcjonującą w Lesznie.

Konferencję podsumował gospodarz Dyrektor CWRKDiZ w Lesznie Bolesław Ratajczak, dziękując za liczne przybycie oraz życząc wszystkim kolejnych sukcesów w temacie kształcenia zawodowego i dualnego.