Konferencja naukowa „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał. (Nie)pełnosprawny w biznesie” Poznań 19.04.2018r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na konferencji naukowa Osoby z niepełnosprawnością–niewykorzystany kapitał. (Nie)pełnosprawny w biznesie

19 kwietnia 2018r. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał. (Nie)pełnosprawny w biznesie”. Organizatorami konferencji był Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEP, Katedra Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Konferencji było podjęcie dyskusji o ekonomicznych, technologicznych, społecznych, prawnych i kulturowych aspektach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W części pierwszej, która poświęcona była zagadnieniom teoretycznym w kontekście badań naukowych zaprezentowane były m.in. prezentacje dotyczące zatrudnialności i efektywności zatrudnienia osób niepełnosprawnych, istnienia tych osób w organizacji a także współpracy z nimi na stanowiskach pracy. W drugiej części konferencji zaprezentowane zostały najlepsze praktyki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawnością.

Prezenterami i uczestnikami konferencji byli oprócz naukowców, przedstawiciele biznesu, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Problematyka funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest bardzo ważna również dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu m.in. ze względu na ogromną potrzebę edukacji pracodawców w temacie zatrudniania osób z niepełnosprawnością.  

Relacja z konferencji dostępna pod poniższym linkiem

http://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-poznan-stawia-na-szkolnictwo-zawodowe,117686.html