Międzynarodowa Konferencja Forum Nowej Edukacji – Poznań 20.04.2018r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu z wizytą w Berlinie

20 kwietnia 2018r. odbyła się w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzynarodowa Konferencja Forum Nowej Edukacji organizowana przez Miasto Poznań oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Konferencja składała się z trzech debat i obejmowała następujące tematy:

  1. Wyzwania dla kształcenia i szkolenia zawodowego w erze inteligentnych miast.
  2. Integracja pokoleń w szkolnictwie zawodowym.
  3. Współpraca międzysektorowa: uczelnie i biznes – ważni interesariusze w tworzeniu szkolnictwa zawodowego.

W trakcie debat zostały poruszone ważne problemy związane ze szkolnictwem zawodowym, w tym m.in. wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, relacji Samorząd-Nauka-Biznes, zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe we wszystkich grupach wiekowych czy stworzenie szybkich ścieżek edukacyjnych.

Zaprezentowano również dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i powiatu poznańskiego) oraz  z zagranicy. W związku z międzynarodowym charakterem konferencji zaprezentowane zostały europejskie tendencje na rynku pracy oraz trendy technologiczne i ich wpływ na rynek pracy.

Na zakończenie uczestnicy Konferencji zostali zaproszeni na New Education Forum pt. „Przeciwdziałania depopulacji poprzez Edukację. Wpływ technologii na Edukację”, które odbędzie się 21-22 listopada 2018 r. w Brukseli.