Umowa partnerska oraz porozumienie o współpracy z Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu 12.04.2018r.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu i CUTOB

W dniu 14.04.2018 r. została podpisana umowa partnerska oraz  porozumienie o współpracy w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniuspółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Piątkowskiego.

Umowa i porozumienie zapoczątkowała kooperację CWRKDiZ w Poznaniu z CUTOB-PZITB w Poznaniu na rzecz poprawy jakości działań w zakresie kształcenia, szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.