Konferencja prasowa Gniezno 19.12.2017 r.

Uczestnicy dotowanego projektu na spotkaniu w CWRKDiZ w Poznaniu

W dniu 19.12.2017 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oddział Gniezno. W konferencji udział wzięli Piotr Gruszczyński (Przewodniczący oddziału Gniezno WIPH), Mariusz Kubiak (Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Poznaniu), Renata Rasińska (Pracownik CWRKDiZ w Poznaniu), Stefan Pokładecki (Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie) oraz Arkadiusz Rusiecki (Przedstawiciel Firmy HAWA). Na spotkaniu zostały omówione następujące inicjatywy:

  1. Dlaczego ważne jest kształcenie zawodowe?
  2. Współpraca CWRKDiZ w Poznaniu z WIPH w Gnieźnie oraz Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.
  3. HAWA i WIPH przykładem wzajemnego wspierania się firm działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Tego typu działania są przykładem, że coraz więcej instytucji wspólnie włącza się w promocję kształcenia zawodowego pokazując zwrot w priorytetach edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie:

http://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/8360/potrzeba_fachowcow.html