Umowa Partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu 11.04.2018r.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

W dniu 11.04.2018r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu reprezentowanym przez Panią Dyrektor Aleksandrę Warkocką.

Podczas spotkania omówione zostały najbliższe działania jakie będą podejmowane w bieżącym roku, które mają umocowanie w treści umowy partnerskiej. Wspólne plany do wspierania i promocji kształcenia oraz brania udziału w wielu ważnych dla obydwu stron wydarzeniach, podkreślają doniosłość dzisiejszego porozumienia.

Cieszymy się bardzo, że kolejna Szkoła o profilu zawodowym dołączyła do nas i będziemy wspólnie promować zawody i tym samym stworzymy wymierne korzyści dla młodzieży podejmującej ważne decyzje w wyborze pracy i rozwijania w przyszłości kariery zawodowej.