Umowa Partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu a Zespołem Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 18.05.2018r.

Podpisanie umowy partnerskiej CWRKDiZ w Poznaniu z Zespołęm Szkół Łączności w Poznaniu

W dniu 18.05.2018 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu  reprezentowanym  przez Dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Zespołem Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Małeckiego.

Atutami szkoły są nowocześnie wyposażone specjalistyczne pracownie zawodowe i przedmiotowe a przyszłość związana jest z mottem szkoły: Kluczem do sukcesu jest wyprzedzanie o krok tego co ma nadejść.

Strony oświadczyły, że będą wspólnie pracować  na rzecz poprawy jakości działań w zakresie kształcenia zawodowego i dualnego oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców. W ramach realizacji  działań strony będą popularyzować kształcenie zawodowe i dualne oraz organizować przedsięwzięcia tematycznie z tym związane.