Umowy Partnerskie pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Cechową Szkołą Rzemieślniczą w Gnieźnie oraz firmą ELPOS 17.05.2018r.

Podpisanie umów partnerskich CWRKDiZ w Poznaniu z cechem i szkołą cechową z Gniezna oraz firmą Elpos

17.05.2018 r. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowane przez Dyrektora Mariusza S. Kubiaka podpisało trójstronną umowę partnerską z Cechową Szkołą Rzemieślniczą reprezentowaną przez Panią Dyrektor Krystynę Jarosz oraz Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie reprezentowanym przez Starszego Cechu Stefana Pokładeckiego.

Na spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia zostały omówione najbliższe działania jakie będą wspólnie podejmowane przez strony porozumienia w bieżącym roku w zakresie wspierania i promocji kształcenia zawodowego. Doniosłość wydarzenia podkreśla fakt, że jest to pierwsze takie trójstronne porozumienie.

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska rzemieślniczego utworzył Cechową Szkołę Rzemieślniczą, która zapewnia naukę zawodu opartą o wiedzę i doświadczenie mistrzów szkolących oraz przygotowaną kadrę pedagogiczną. Kształci dobrych fachowców, którzy mogą kultywować najlepsze tradycje polskiego rzemiosła.

Podczas spotkania w dniu 17.05.2018 r. CWRKDiZ w Poznaniu miało okazję do podpisania umowy partnerskiej z firmą usługowo-produkcyjną  ELPOS – centrum reklamy,  działającą na rynku od 1981 roku i zatrudniającą najlepszych fachowców z branży. Firma reprezentowana była przez Stefana Pokładeckiego, który jest właścicielem ELPOS. 

Cieszymy się bardzo, że Cechowa Szkoła Rzemieślnicza, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz firma ELPOS dołączyły do naszych partnerów. Będziemy wspólnie promować zawody a tym samym stworzymy wymierne korzyści dla młodzieży podejmującej ważne decyzje w wyborze pracy i rozwijania w przyszłości kariery zawodowej.