Spotkanie subregionalne w Poznaniu 21.06.2018r.

Spotkanie-subregionalne-w-Poznaniu

Pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu w dniu 21 czerwca br. wzięli udział w spotkaniu subregionalnym, które odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Było to kolejne ze spotkań organizowanych przez Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne, poświęcone potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski w kontekście prac na aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Tym razem obszarem, nad którym dyskutowano był Wielkopolska Centralne obejmująca miasto Poznań oraz powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki i wrzesiński.

Na spotkaniu została przedstawiona analiza profilu Wielkopolski Centralnej, ramy organizacyjne prac nad strategią oraz wstępne ramy merytoryczne przyszłej strategii, jak również miejsce Metropolii Poznań w rozwoju społeczno-gospodarczym Wielkopolski.

W trakcie wydarzenia odbyła się dyskusja nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego jako wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku, którą planuje się przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. Wśród głosów w debacie były m.in.  głosy przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz przedstawiciela Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, którzy zgodnie zgłaszali potrzebę zmiany formy przeprowadzania zajęć z przedsiębiorczości w szkołach. CWRKDiZ w Poznaniu zaproponowało realizację tych zajęć w formie spotkań z pracodawcami, którzy mogliby przekazywać młodzieży praktyczną wiedzę na temat zakładania i prowadzenia m.in. małych firm. Kolejną zgłoszoną propozycją było zwrócenie uwagi w opracowywanej strategii na dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku, zwłaszcza w odniesieniu do szkół branżowych.

Takie spotkania są ważnym elementem służącym do poznania opinii na temat poziomu stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, co w przyszłości pozwoli na zidentyfikowanie potencjałów i barier rozwojowych istniejących na obszarze województwa