Umowa Partnerska CWRKDiZ w Poznaniu z Zespołem Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a Zespołęm Szkół Budownictwa nr1 w Poznaniu

W Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu (18.06.2018r.) została podpisana umowa partnerska z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Dyrektor ZSB Nr 1 w Poznaniu, dr inż. Krzysztof Kubiak wraz z Dyrektorem CWRKDiZ w Poznaniu dr inż. Mariuszem S. Kubiakiem od dłuższego czasu rozmawiali o dalekosiężnej współpracy, która będzie widoczna już na przełomie nowego roku szkolnego 2018/2019. Wspólne działania dotyczą kilku inicjatyw na szczeblu lokalnym, jak i ministerialnym, czego dowodem jest rozwój szkolnictwa zawodowego i zainteresowanie młodzieży zawodami z branży budownictwa.

Strony dzisiaj podpisanej umowy partnerskiej oświadczyły, że będą wspólnie pracować na rzecz poprawy jakości działań w zakresie kształcenia zawodowego i dualnego oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

Młody człowiek tym samym będzie miał szansę na zapoznanie się z ofertą jaką oferuje Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu jako jednostka łącząca potencjał edukacyjny z biznesowym daje możliwość młodzieży na świadome odkrywanie swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Obydwaj Panowie Dyrektorzy widzą potrzebę współpracy i podejmowania wyzwań w zmianie świadomości młodego pokolenia w sferze wykształcenia, zwłaszcza jeśli dotyczy to pozyskania zawodu w trakcie edukacji.