Wizyta delegacji z Peru w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – 10.05.2018r.

Wizyta delegacji z Peru w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu

10 maja 2018 roku Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu gościło delegację z Peru, Panią dr Ingrid Pastor de Jones Dyrektor Generalny, Latin American Institute for Twenty-First Century, SISE Arequipa oraz Panią Eleana Velasquez Manrique Latin American Institute for Twenty-First Century, SISE Arequipa. Przedstawiciele Peru wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Panią Ewą Lembicz z Departamentu edukacji i Nauki oraz Panem Michałem Kolasińskim z Biura Współpracy Międzynarodowej, zostali oprowadzeni po jednostce CWRKDiZ w Poznaniu. Tym większa była przyjemność dla nas, ponieważ w trakcie wizyty naszych gości mogliśmy zaprezentować trwające warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie swoja aktywność skierowali do naszych gości pytając o system kształcenia w Peru i jakie są możliwości uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach kształcenia dualnego i szkolnictwa branżowego.

W trakcie wizyty podjęte zostały rozmowy dotyczące sytuacji i zmian jakie zachodzą w naszych krajach oraz jakie wzorce z podejmowanych inicjatyw Samorządu Województwa Wielkopolskiego mają szanse na zaimplementowanie w Peru.

Dzięki takim wizytom nasze Centrum ma możliwość podejmowania kolejnych wyzwań w kreowaniu oraz promowaniu wizerunku pozytywnego wyboru jakim jest kształcenie zawodowe oraz chwalenia się przed zagranicznymi delegacjami zmianami jakie zachodzą w myśleniu młodego pokolenia z Wielkopolski w wyborze kolejnych ścieżek edukacyjnych.