Szkolny Dzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela – Poznań

CWRKDiZ w Poznaniu z prezentacją na Szkolnym Dniu Przedsiębiorczości.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu uczestniczyli w Szkolnym Dniu Przedsiębiorczości zorganizowanym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.

Gości przywitała Pani Dyrektor Aleksandra Warkocka Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu. Następnie młodzież wysłuchała Pana Macieja Sierpińskiego, właściciela firmy MDM-DRUK Spółka z o.o. Sp.k., który jest absolwentem Szkoły i od lat z nią współpracuje.

Podczas Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości przedstawiciele zaproszonych instytucji oraz jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili warsztaty:

  1. Bank Pekao S.A.  –  Konto Przekorzystne dla młodych.
  2. Narodowy Bank Polski – Zadania, funkcja emisyjna oraz wygląd i zabezpieczenia polskich znaków pieniężnych.
  3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Model biznesowy Canvas.
  4. Keller poligrafia dla przemysłu Spółka z o.o. Sp. k. – Metody sitodruku w przemyśle.
  5. Koło naukowe Mówcy Politechniki – Wystąpienia publiczn

Dodatkowo młodzież klas o specjalności logistyka oraz organizacja reklamy uczestniczyła w grze logistycznej, w której wcielali się we właścicieli firm produkcyjno-transportowych konkurujących na wspólnym rynku.

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu, które rozwijało aktywność orientacji zawodowej i przedsiębiorczość młodzieży, a nasz udział był również istotnym elementem wydarzenia.