Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu 3.09.2018 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

W dniu dzisiejszym we wszystkich szkołach odbyły się uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego 2018/2019. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu uczestniczyło w jednej z nich w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, która jest jedną z wielu szkół realizującą kształcenie zawodowe na poziomie szkoły branżowej i technikum w zawodach: drukarz, introligator, magazynier-logistyk, fotograf oraz technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy.

W uroczystości inauguracji uczestniczyli także pracodawcy, którzy od wielu lat wspierają i współpracują ze szkołą. Do tego grona w tym roku szkolnym dołączyła Firma RELOPACK SOLUTIONS sp. z o.o., spółka komandytowa, zajmująca się pakowaniem przemysłowym dla transportu morskiego, lądowego oraz lotniczego.

Dzięki współpracy Dyrektor szkoły p. Aleksandry Warkockiej z Dyrektorem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu p. Mariuszem Kubiakiem oraz Członkami Zarządu RELOPACK SOLUTIONS p. Marcinem Królskim i p. Krzysztofem Maludy, idea klas patronackich została rozszerzona także na branżę logistyczną. Efektem wspólnych działań było podpisanie w dniu inauguracji roku szkolnego trójstronnego porozumienia o współpracy i utworzenie klasy patronackiej dla zawodu magazynier logistyk.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu życzy wszystkim Uczniom wielu sukcesów a partnerom Szkoły pomysłów na dalszy rozwój i upowszechnianie kształcenia dualnego i zawodowego.