Dyżur przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu – 08.11.2018r.

Pracuję legalnie - dyżur przedstawicieli PIP w Poznaniu w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu.

W ramach trwającego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu gościło w dniu 08.11.2018 r. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Podczas dyżuru, którego temat brzmiał: „Pracuję legalnie”, przedstawiciele PIP odpowiedzieli uczniom z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, którzy niebawem staną przed wyborem pierwszej pracy na nurtujące ich pytania.

Młodzież chciała się dowiedzieć między innymi jakie są różnice pomiędzy:
umową o pracę, a umową zlecenie,
czy umowa może być zawarta słownie? ,
jaki jest wymiar urlopu, dobowego odpoczynku?
jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w stosunku do nowozatrudnionego pracownika?
na jakie aspekty należy zwrócić uwagę podejmując swoją pierwszą w życiu pracę.

Uczniowie dowiedzieli się  także jak wyglądają kwestie związane z zatrudnieniem poza granicami kraju.