Pierwsze seminarium dla doradców zawodowych już za nami (04.04.2018 r.)

Seminarium dla doradców zawodowych w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu

„Dialog na rzecz nowoczesnego doradztwa zawodowego” – takim tytułem CWRKDiZ w Poznaniu rozpoczęło serię spotkań dla doradców zawodowych. Było to pierwsze z cyklu spotkanie dedykowane osobom związanych z doradztwem zawodowym w szkołach.

Jednym z działań CWRKDiZ w Poznaniu jest wspomaganie doradztwa i doradców zawodowych, pracujących w szkołach. Często to od ich pracy zależy na ile świadomie i trafnie młodzi ludzie pokierują swoją ścieżką edukacji i dalej karierą zawodową. Stąd decyzja o organizacji cyklicznych spotkań skierowanych właśnie do osób związanych z doradztwem zawodowym. Celem pierwszego spotkania było przede wszystkim zidentyfikowanie i nazwanie problemów, z jakim doradcy najczęściej spotykają się w codziennej pracy, a także wymiana doświadczeń m.in. w zakresie  metod wykorzystywanych podczas pracy z uczniami.

Seminarium składało się dwóch głównych części. W pierwszej p. Łukasz Badziak, pracownik Centrum, zapoznał uczestników z działalnością CWRKDiZ w Poznaniu oraz przedstawił ofertę jednostki skierowaną zarówno do uczniów, jak i doradców zawodowych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą szkolną. Następnie głos zabrała    dr Anna Wawrzonek, reprezentująca Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Dr Wawrzonek była gościem specjalnym seminarium, a jej obecność stanowiła silne wsparcie merytoryczne całego wydarzenia. Pani doktor zaprezentowała stosowaną przez siebie koncepcję doradztwa zawodowego w szkołach, która stanowi wynik połączenia podejścia naukowego z praktyką pracy z młodzieżą. Celem doradztwa pojmowanego w przedstawiony sposób jest odpowiedź na pytanie: jak najlepiej wspierać ucznia w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. W tym czasie doradcy pracowali w grupach, a ich zadaniem było opracowanie listy problemów i wyzwań, z którymi najczęściej spotykają się w swojej pracy. W wyniku „burzy mózgów” i ożywionej dyskusji w grupach uczestnicy stworzyli spis kwestii wymagających rozwiązania, które następnie wspólnie omówiliśmy, szukając przy tym podmiotów władnych do rozwiązania poszczególnych problemów. A znalazły się wśród nich sprawy takie, jak: zbyt mała liczba godzin obowiązkowego doradztwa zawodowego w szkołach, brak podstaw programowych i materiałów, z których doradcy mogliby korzystać czy też brak wsparcia ze strony instytucji publicznych.

Seminarium zakończyła krótka prezentacji p. Renaty Rasińskiej, zajmującej się w Centrum m.in. analizą danych. Wystąpienie dotyczyło wyników ankiet wypełnianych przez uczniów podczas warsztatów prowadzonych przez CWRKDiZ w Poznaniu. Uczestnicy seminarium mieli okazję poznać m.in. deklarowane motywacje uczniów przy wyborze szkoły ponadpodstawowej czy też rodzaj szkoły w jakiej planują kontynuować naukę.

Pierwsze spotkanie z doradcami zawodowymi było bardzo ważne, ponieważ pozwoliło nam pozyskać informacje na temat obszarów, w których doradcy napotykają największe problemy w swojej pracy oraz podjąć próbę ich zdiagnozowania. Dane te są niezbędne do opracowania wartościowych materiałów, które wspomogą doradców w pracy z młodzieżą. Oprócz wartości poznawczo-analitycznych spotkanie miało również walor integracyjny. Intencją CWRKDiZ w Poznaniu jest tworzenie wielu okazji do wzajemnego poznawania się, nawiązywania kontaktów i integracji środowiska doradców zawodowych w subregionie.

W najbliższym czasie planujemy organizację kolejnych spotkań. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i profilu na Facebooku.