Warsztaty w ramach projektu „Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski” w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Warsztaty w ramach projektu NBP i CWRKDiZ w Poznaniu.

W ramach projektu „Sto zawodów na 100-lecie Niepodległej Polski”  pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniuprzeprowadzili warsztaty przedsiębiorczości w Zespole Szkół Budownictwa  Nr 1 w Poznaniu.

Tematem warsztatów było omówienie założeń Modelu biznesowego Canvas oraz tworzenie przez uczniów na tej podstawie własnych planów biznesowych.

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Narodowego Banku Polskiego Oddział w Poznaniu, która w swojej prezentacji przedstawiła historię, zadania i funkcje NBP.   W części warsztatowej zapoznała uczniów z zabezpieczeniami polskich znaków pieniężnych.

Dziękujemy za udział i cieszymy się z zainteresowania oraz zaangażowania uczniów w prowadzonych warsztatach.