Wycieczka młodzieży do Raben Transport, Gądki 07.11.2018r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na spotkaniu w firmie Raben Transport w Gądkach

Trzeciego dnia Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowej przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniuuczestniczyli w spotkaniu młodzieży Szkoły Podstawowej z Robakowa z pracownikami  Raben Transport Sp. z o.o. w Gądkach. Podczas wizyty odbyły się warsztaty „Z życia spedytora czyli pościg za marżą” oraz „Z życia Dyspozytora”. Kolejną atrakcją był „Spacer śladami naczep”.

Była to kolejna inicjatywa Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego