Konferencja „Kuferek Zawodowy” w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim – 28.09.2018r.

CWRKDiZ w Poznaniu na konferencji Kuferek Zawodowy w ZSU w Ostrowie Wlkp

28.09.2018r. w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja o tytule: „Kuferek Zawodowy” jako narzędzie wspomagające nauczycieli, wychowawców, pedagogów i doradców zawodowych. Dzięki uprzejmości Magdaleny Sekury – Nowickiej Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Dariusza Kaczmarka – Dyrektora ZSU w Ostrowie Wielkopolskim mogliśmy uczestniczyć w powyższym spotkaniu i poszerzyć wiedzę z zakresu preorientacji zawodowej.

ZSU oraz CWRKDiZ w Kaliszu zaprosili wielu znamienitych gości, którzy wprowadzili zainteresowanych w tematykę wyboru zawodu.

Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zabrała głos w istotnej sprawie, jaką jest promocja szkolnictwa zawodowego na terenie Wielkopolski. Wskazała rangę rozwoju doradztwa zawodowego, które powinno cały czas rozwijać się i odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Aby to osiągnąć, niezbędna jest współpraca pomiędzy Uczniami, Szkołami i Przedsiębiorcami, co pomoże młodym ludziom w wyborze przyszłego zawodu.

Kolejną osobą, która poruszyła kwestię wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej był Paweł Rajski – Starosta Powiatu Ostrowskiego. Zwrócił On uwagę na rangę wspierania doradztwa zawodowego i pomocy młodym ludziom w wyborze drogi, którą chcą podążać w przyszłości. 

Rafał Paterek – Dyrektor Zespołu Szkół w Odolanowie oraz reprezentant Kuratorium Oświaty w Kaliszu przybliżył słuchaczom problematykę związaną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, które weszło w życie 1.września 2018 roku. Zwrócił uwagę na istotę wdrażania elementów preorientacji zawodowej na każdym etapie edukacji. Jego zdaniem wychowawca nie tylko wychowuje, ale przede wszystkim kształtuje młodego człowieka. Dlatego też tak istotne jest wsparcie ucznia na każdym etapie edukacji.

Następną osobą, która poruszyła tematykę preorientacji zawodowej była Adrianna Poznańska Koordynator ds. Sieci w CWRKDiZ w Kaliszu. Zwróciła Ona uwagę na integrację środowiska doradców zawodowych, wymianę doświadczeń oraz informacji. Pani Adrianna chce podjąć się realizacji wspomnianego projektu, a co za tym idzie stworzenia bazy doradców zawodowych.

Jednym z ważniejszych aspektów omawianej konferencji było przedstawienie „Kuferka Zawodowego” – narzędzia pracy dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych -stworzonego przez uczniów Zespołu Szkół Usługowych).

Pod okiem Joanny Sajnaj nauczycielki opiekującej się grupą projektową zostało stworzonych sześć gier, które wspomagać mają najmłodszych w zdobywaniu wiedzy z zakresu wyboru przyszłego zawodu. Docenić należy pomysł, planowanie oraz realizację wspomnianego projektu, ponieważ za wszystkie te elementy odpowiedzialni byli uczniowie ZSU w Ostrowie Wlkp. Dodatkowo nadmienić należy, iż stworzone gry zostały przetestowane przez uczniów szkół podstawowych i cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Po części teoretycznej istniała możliwość wzięcia udziału w trzech warsztatach do wyboru:

  1. Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
  2. Program zawodoznawczy – jak tworzyć, jak wdrażać?
  3. Przetestuj to! Jak design thinking może wspierać doradztwo zawodowe w szkole?

W mniej licznych grupach zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i doradcy zawodowi mogli czynnie uczestniczyć we wspomnianych spotkaniach.

Dziękujemy CWRKDiZ w Kaliszu oraz ZSU w Ostrowie Wielkopolskim za zaproszenie i nie możemy się doczekać, kiedy wykorzystamy zdobytą wiedzę w praktyce.