Wystawa fotograficzna „Wzdłuż zapomnianej granicy. Od Górnego Śląska po Bałtyk” towarzyszącej projektowi „1918. Zapomniana granica.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na otwarciu Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu 6 listopada 2018r. wzięło udział w otwarciu wystawy fotograficznej pt.: „Wzdłuż zapomnianej granicy. Od Górnego Śląska po Bałtyk” towarzyszącej projektowi „1918. Zapomniana granica.”

Zgromadzonych gości przywitała pani Magdalena Antoniewicz, Koordynatorka Pełnomocnika  ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, Ministerstwo Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumentów Brandenburgii. Następnie oddała głos osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie „1918. Zapomniana granica.” Otwarcie wystawy uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, którzy wykonali utwory Jana Sebastiana Bacha.

Przedsięwzięcie „1918. Zapomniana granica.” ma na celu ukazanie i przypomnienie jak układały się stosunki polsko – niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym. Granica uosabia wiele aspektów, jest wyrazem i zarazem symbolem trudnego sąsiedztwa. Projekt ma pokazać jak wyglądało życie codzienne, naukowe, jak kształtowała się architektura w miastach położonych wzdłuż linii granicznej. Ma stanowić także odniesienie do czasów współczesnych, jak dzisiaj układają się stosunki pomiędzy Polską a Niemcami. Pomysłodawcami „1918. Zapomniana granica.” Są Stephan Felsberg – Kierownik Wydziału Marketingu Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą, prof. dr Dagmara Jajeśniak – Quast, Susanne Orth – Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytet Europejski Viadrina nad Odrą, Darius Müller – dyrektor Zamku Trebnitz i pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia ds. Partnerstwa z Wielkopolską, Uwe Rada – publicysta.

Projekt został objęty patronatem Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą i Burmistrza Słubic.