Spotkanie inaugurujące projekt Erasmus+ Poznań 04-05.12.2018r.

4 grudnia spotkaniem w siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu rozpoczął się projekt z programu Partnerstwo strategiczne Erasmus+ w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również umożliwienie im zapewnienia wysokiej jakości szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i dualnego.

Termin trwania projektu: październik 2018 – wrzesień 2020

Grupą docelową projektu są specjaliści, którzy zapewniają szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego w środowisku pracy uczniom w ramach praktyk zawodowych.

Po powitaniu zagranicznych gości przez Dyrektora CWRKDiZ w Poznaniu Pana Mariusza S. Kubiaka, głos zabrała Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która w kilku słowach zaprezentowała strategię Województwa Wielkopolskiego w zakresie szkolnictwa branżowego i doradztwa zawodowego oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Następnie, przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w projekcie przedstawili swoje misje, cele i osiągnięcia w formie krótkich prezentacji. Biorąca udział w projekcie Pani Renata Rasińska przedstawiła Centrum, jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie w siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zostało uwieńczone wieczornym zwiedzaniem poznańskiej Starówki wraz z kolacją po wielkopolsku. Goście mieli zagwarantowane wiele atrakcji i wrażeń zarówno podczas spaceru, jak i kolacji, co pozwoliło na integrację całego teamu projektowego.

W drugim dniu spotkania partnerskiego projektu Erasmus+ „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” uczestnicy dyskutowali przede wszystkim na temat planów dotyczących dalszych działań oraz rozpowszechniania i obecności projektu w mediach społecznościowych. Spotkanie zakończyło się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa oraz małych niespodzianek związanych z CWRKDiZ w Poznaniu. Partnerzy wyjeżdżali zadowoleni z owocnych rozmów, a zespół CWRKDiZ w Poznaniu pokazał, że w jedności siła i wytyczył europejskie standardy, czego dowodem były szczere podziękowania uczestników z czterech partnerskich krajów.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w maju 2019 we Frankfurcie nad Odrą.

W projekcie biorą udział przedstawiciele następujących organizacji:

  • INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ Rumunia,
  • EDUNET – Rumunia,
  • CASA CORPULUI DIDACTIC OLT – Rumunia,
  • CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA – Hiszpania,
  • BEST Institut für Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH – Austria,
  • IHK-Projektgesellschaft mbH – Niemcy,
  • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Polska

Osoba do kontaktu w ramach projektu: Renata Rasińska

Zapraszamy na stronę projektu:

https://www.cwrkdiz.poznan.pl/totvet