Wykład otwarty profesor Grażyny Ancyparowicz


CWRKDiZ w Poznaniu na wykładzie otwartym 350 lat bankowości centralnej w świecie i 190 lat tradycji banku centralnego w Polsce

Z okazji Dnia przedsiębiorczości 20 marca 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu odbył się wykład otwarty  pt. „350 lat bankowości centralnej w świecie i 190 lat tradycji banku centralnego w Polsce” organizowany przezCentrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Poznaniu,w którym uczestniczyli uczniowie tejże szkoły oraz uczniowie Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Wykład poprowadziła profesor Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

CWRKDiZ w Poznaniu na wykładzie otwartym 350 lat bankowości centralnej w świecie i 190 lat tradycji banku centralnego w Polsce

W imieniu organizatorów dziękujemy Pani Profesor za bardzo interesujący wykład, który wprowadził młodzież w arkana bankowości centralnej, Dyrekcji Szkoły za pomoc w organizacji wykładu oraz uczniom za tak liczną frekwencję i zainteresowanie podczas wykładu.

Jest to kolejne wspólne przedsięwzięcie w ramach współpracy pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu i Zespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu. Zapraszamy również inne szkoły do współpracy w obszarze wspierania kształcenia zawodowego i dualnego.