SEMINARIUM DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH – 29.10.2019r.

29.10.2019 roku Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało Seminarium pt. „Doradztwo w szkołach kształcących w zawodach – kompetencje profesjonalnego doradcy”.

Uczestników seminarium: doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli zawodu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego przywitał Mariusz S. Kubiak – Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu. Zwrócił uwagę na potrzebę organizacji tego typu spotkań, które podwyższają znaczenie tematyki doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji.

Również Pani prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik – Kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, przywitała wszystkich zgromadzonych. Krótki wstęp był zapowiedzią do wykładu pt. „Teoria a praktyka doradcza”, który podjęła Pani Profesor.

Rozwój mobilności, przeładowanie informacyjne oraz edukacyjny sposób życia to tylko niektóre z problemów o jakich wspomniała prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik.

Kolejna wypowiedź pt. „Przemiany w obszarze rynku pracy a kompetencje przyszłych pracowników” Pani dr Anny Wawrzonek z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, pozwoliła uczestnikom na poszerzenie wiedzy z zakresu przemian na rynku pracy w Polsce i Europie. Pani Doktor zauważyła, iż dzisiejszy rynek pracy skierowany jest przede wszystkim na potrzeby pracownika.

„Doradztwo zawodowe jako element profilaktyki niepowodzeń karierowych” to temat, który podjęła się Pani Małgorzata Rosalska – prof. UAM dr hab. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pani profesor zwróciła m.in. uwagę na stereotypy panujące we współczesnym społeczeństwie, które mają znaczenie przy wyborach edukacyjno – zawodowych młodzieży. Przedstawiona została również Platforma EPALE, jako narzędzie, które może wesprzeć pracę doradców zawodowych.

Seminarium oficjalnie  zakończyła Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która podkreśliła potrzebę wsparcia młodzieży w ich wyborach edukacyjnych i zawodowych. Tym samym rynek pracy zyskuje świadomego pracownika, który będzie budował swoją karierę na mocnych fundamentach.

W ostatniej części seminarium odbyły się dwa warsztaty pt. ”Program doradztwa zawodowego w szkołach kształcących do zawodu – propozycja rozwiązań metodycznych”, które prowadziły prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska oraz dr Anna Wawrzonek. Uczestnicy mieli możliwość poznania nowych metod z zakresu doradztwa zawodowego, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy z tego zakresu.

Seminarium oraz warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Sala zapełniona była do ostatniego miejsca.

Mamy nadzieję, że działania takie, jak te wesprą doradców zawodowych, nauczycieli zawodu, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką budowania świadomej drogi edukacyjno-zawodowej swoich uczniów.