Jak co roku, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu aktywnie włącza się w realizację działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i zaprasza doradczynie zawodowe oraz doradców zawodowych ze SZKÓŁ PODSTAWOWYCH swojego subregionu działań (tj. miasto Poznań oraz powiaty: poznański, gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, średzki, śremski, szamotulski, wolsztyński i wrzesiński)
do zapisów i udziału w szkoleniu.

Spotkanie ma charakter praktyczny. Zaproponowane zostaną konkretne zadania
i ćwiczenia, których celem jest nie tylko wzmacnianie motywacji uczniów klas 7 i 8
do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego, ale także budowanie proaktywnej postawy wobec procesu planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Omówione zostaną wybrane wyzwania metodyczne związane z realizacją doradztwa zawodowego na tym etapie edukacyjnym oraz przykłady dobrych praktyk.

Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Tytuł:

Jak wzmacniać motywację uczniów do udziału w lekcjach
z doradztwa zawodowego? – kilka metodycznych inspiracji

Prowadząca: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska

 Termin spotkania: 27.11.2023 r.

 Czas trwania: 9:00-12:00

 Miejsce: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
I piętro (salka konferencyjna)

 Odbiorcy: Doradczynie zawodowe i doradcy zawodowi ze SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
z subregionu działań CWRKDiZ w Poznaniu