Kolejny zrealizowany etap projektu: „TOTVET – Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” – „Zwiększenie kompetencji trenerów i nauczycieli dla wysokiej jakości nauczania w miejscu pracy (WBL) i kształcenia dualnego (DL)” – (Identyfikator Projektu: 2018-1-RO01-KA202-049191) zrealizowany!!

Przez 6 tygodni w terminie od 16 marca do 26 kwietnia 2020r., trwał masowy otwarty kurs online (MOOC) dla specjalistów kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Celem kursu była poprawa umiejętności organizowania i prowadzenia kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Kurs składał się z 4 modułów tematycznych. Zawierały one 16 prezentacji wraz z materiałami treningowymi dla jego uczestników, które w całości zostały przygotowane przez partnerów projektu. Aż 50 specjalistów wzięło udział w tym przedsięwzięciu.

Przeszkoleni pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu, którzy są zaangażowani w pracę przy projekcie, przez cały ten czas pełnili rolę mentorów i trenerów, którzy prowadzili swoich uczestników, wspierali oraz motywowali do działania i podejmowania nauki.

Po przygotowaniu obszernego krajowego raportu z kursu MOOC, który został przedstawiony 20 maja 2020r. podczas międzynarodowego WEBINARU wszystkich partnerów projektu,

możemy jednoznacznie stwierdzić, iż kurs został oceniony przez jego uczestników bardzo pozytywnie zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Dostrzeżono również innowacyjność sposobu przedstawienia treści oraz możliwość ich zastosowania w swojej dalszej pracy zawodowej.

Serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom kursu za chęć udziału w realizowanym przez nas projekcie, poświęcony czas i zaangażowanie.