Newsletter no.3 Projekt Erasmus + Partnerstwo strategiczne. TOTVET Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning.

Przedstawiamy trzeci już Newsletter dotyczący  projektu z programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning

NEWSLETTER-3_Strona1
NEWSLETTER-3_Strona2