Wirtualna Ścieżka Zawodów

Przedstawiamy 223 zawody opracowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w formie dynamicznych plików video. Na podstawie KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO wg rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
Opracowany materiał przybliża:
  • kwalifikacje danego zawodu
  • charakterystykę wykonywanych działań w poszczególnych zawodach
  • potrzebne predyspozycje do pracy w przedstawianych zawodach
  • perspektywy pracy w danym zawodzie
  • narzędzia niezbędne do wykonywania zadań zawodu
  • zagrożenia wynikające z charakteru danego zawodu pracy
Zawody, w których może się kształcić młodzież w Szkołach Branżowych, Technikach, Szkołach Policealnych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) prezentujemy z podziałem na 32 branże zawodowe.