System Informacji Zawodowej (SIZ) to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami kształcącymi w zawodach i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego.

Platforma SIZ jest bazą podstawowych informacji na temat oferty edukacyjnej szkół kształcących w zawodach oraz praktyk zawodowych oferowanych przez pracodawców.

Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej i odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach.

Ulotka System Informacji Zawodowej dla ucznia

Szkoły kształcące w zawodach dzięki SIZ przedstawiają swoją ofertę uczniom oraz pracodawcom.

Ulotka System Informacji Zawodowej dla doradcy zawodowego

Firmom i Rzemieślnikom poszukującym przyszłych fachowców platforma SIZ ułatwia nawiązanie kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.

Ulotka System Informacji Zawodowej dla Pracodawcy
Zapraszamy do korzystania z Platformy SIZ.
Nie wiesz jak zacząć. Oto krótka instrukcja.
Instrukcja obsługi Systemu Informacji Zawodowej