KONKURSY

Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Wielkopolska Szkoła Roku
Wielkopolski Nauczyciel Roku
Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.
Zachęcamy Państwa do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Termin składania wniosków upływa 15 września 2021r.
Szczegółowe informacje na STRONIE