Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, zaprasza do udziału w konkursie filmowym  „TWÓJ ZAWÓD”. Do udziału zapraszamy młodocianych pracowników realizujących naukę  w zawodach rzemieślniczych w szkołach branżowych lub w systemie pozaszkolnym.

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych.
Wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz możliwość lepszego pokazania i poznania zawodów rzemieślniczych.

W rzemiośle można znaleźć pracę, którą wykonuje się z pomocą nowoczesnego sprzętu, gdzie liczy się pomysł na wykonanie zadania, a efekt końcowy daje ogromną satysfakcję. Wykonywane usługi są często kosztowne i unikatowe, w wielu przypadkach związane z stałym kontaktem z ludźmi. Osoby, które wykonują swoją pracę po mistrzowsku, mogą osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, czuć się spełnionym,
a jednocześnie dobrze zarabiać. Typowym miejscem pracy jest mała, rodzinna firma lub dla bardziej odważnych istnieje możliwość otwarcia własnej firmy. Praca ta mobilizuje do dalszego rozwoju osobistego, kształcenia i zdobywania nowych umiejętności. Organizacja konkursu oraz upowszechnianie najlepszych prac przyczyni się do szerszej promocji nauki i pracy w firmach rzemieślniczych.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie
60 sekundowego (1 minuta) filmu przedstawiającego wykonywany zawód rzemieślniczy,
w którym odbywa się nauka.
Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

NA PRACE CZEKAMY DO – 15 kwietnia 2022 R.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
al. Niepodległości 2, pok. nr 6, 61-874 POZNAŃ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!