Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs
„Jakie znasz zawody?”,
którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
a pomysłodawcą jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu.


Do udziału zapraszamy:
dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, których zadaniem jest wykonanie prac plastycznych,
uczniów szkół podstawowych I-IV, którzy mogą wykonać prace fotograficzne oraz
uczniów szkół podstawowych V-VIII, których zadaniem jest wykonanie 1 minutowego filmu.

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych.
Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych.

Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
al. Niepodległości 2, pok. nr 6, 61-874 POZNAŃ

Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!