Doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

19.04.2023 r. w Poznaniu odbędzie się pionierska konferencja dot. doradztwa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Temat ważny i potrzebny już od najwcześniejszych lat edukacji.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doradców zawodowych oraz środowiska naukowego zainteresowanego tą tematyką.

👧 Jak rozmawiać z dziećmi na temat świata zawodowego?
👦 Profesjonalny (post)przedszkolak.
👧 Czy doradztwo zawodowe można włożyć między bajki?
👦 Wędrówka po Mieście zawodów z Mapa Karier.
To zaledwie kilka tytułów wystąpień i warsztatów z programu kwietniowej konferencji “Doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” organizowanej przez Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM.

Zapraszamy do rejestracji i do zobaczenia w Poznaniu!

PROGRAM WYDARZENIA