Konferencja rocznicowa CWRKDiZ w Poznaniu 22.05.2018r.

Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego "Matka Chrzestna" idei powstania CWRKDiZ w Poznaniu

W imieniu Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, otwarcia konferencji dokonała Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Konferencja zatytułowana „PASJE ZAWODOWE – budowanie pozytywnego wizerunku szkół branżowych” – zorganizowana została przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pod honorowym patronatem pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, którego „matką chrzestną” jest Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, działa już od roku. To okazja do podsumowania i zaprezentowania osiągnięć oraz nakreślenia wizji dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością zagraniczni goście, reprezentujący Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą ZfA oraz ICU Investor Center Uckermark GmbH.

Udział w niej biorą przedstawiciele m.in.: Jednostek Samorządu Terytorialnego, Izb Rzemieślniczych, Cechów, Przedsiębiorców, Szkół podstawowych i branżowych
z Wielkopolski.

Jako gospodarz pierwszy wystąpił Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu dr inż. Mariusz S. Kubiak. Swoją prezentacją w krótki i syntetyczny sposób podsumował dorobek i osiągnięcia Centrum w pierwszym roku działalności. Podkreślił zaangażowanie Centrum w złożone projekty unijne Erasmus+ oraz przedstawił planowane działania i przedsięwzięcia na najbliższą przyszłość. Podkreślił ogromny wkład pracy i zaangażowanie wszystkich pracowników Centrum. Wystąpienie zostało zakończone podziękowaniami i wiązankami kwiatów złożonymi na ręce Dyrekcji Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz Dyrektor bliźniaczego Centrum z Kalisza, które również w maju obchodziło pierwszą rocznicę działalności.

Kolejnym punktem konferencji był panel wystąpień zagranicznych gości z Niemiec. Podkreślona została rola nauczania języków na terenach przygranicznych obydwu Państw (Niemiec i Polski). Dla strony niemieckiej istotne jest aby polscy uczniowie przyjeżdżający na praktyki do Niemiec, potrafili porozumieć się również z pracodawcami w języku niemieckim. Z drugiej strony propagują naukę języka polskiego w Niemczech już na etapie przedszkolnym.

Pierwsza część konferencji została zakończona mini recitalem Vitalija Kovalenki.

Po przerwie kontynuowana była część artystyczna. Młodzi uzdolnieni artyści ze Szkoły Muzycznej w Gnieźnie zaprezentowali swój autorski repertuar.

W kolejnych prezentacjach zarówno przedstawiciela uczelni wyższych jak i szkół branżowych nie zabrakło informacji na temat szans i zagrożeń szkolnictwa zawodowego.

Wystąpienie Tomasza Draba , aktualnego wicemistrza świata we Fryzjerstwie w konkurencji junior, który odbył się w Paryżu w 2017 roku było zachętą do pójścia drogą szkolenia zawodowego. Nasz mistrz już w szkole podstawowej wiedział, czym będzie się zajmował i konsekwentnie dąży do realizacji tego celu.

Ten panel konferencji został zakończony wystąpieniem przedstawiciela pracodawców. Nawiązał on do tworzenia klas patronackich, celem pozyskania ukierunkowanych zawodowo przyszłych pracowników. Jednocześnie podkreślił, jak ważne jest rozwijanie swoich pasji. Opisał swoje zainteresowania nie tylko zawodowe ale i artystyczne, związane z tańcem.

Oprócz klas patronackich w swoim zakładzie prowadzi zespół folklorystyczny.

Jak przystało na urodziny , konferencja zakończyła się konsumpcją pysznego tortu.