Umowa Partnerska pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a Fundacją Anioły Edukacji – 04.10.2018r.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a Fundacją Anioły Edukacji

04.10.2018r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Fundacją Anioły Edukacji w Poznaniu reprezentowaną przez Reginę May Prezes Fundacji.

Misją fundacji Anioły Edukacji jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększając jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną. Założenia misji realizowane są poprzez doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne, czy wsparcie dla przedsiębiorców, co wpisuje się w statutowe działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Wspólnym celem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Fundacji Anioły Edukacji jest organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów dla doradców zawodowych oraz nauczycieli zawodu, które mają pomóc im w zakresie lepszej edukacji zawodowej i dualnej osób młodych.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a Fundacją Anioły Edukacji

Dla CWRKDiZ w Poznaniu jest to też okazja do realizacji wspólnych ciekawych projektów w obszarze rozwoju zawodowego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dla doradców zawodowych wspomagając ich rozwój kompetencji i integrację ze środowiskiem przedsiębiorców.