Kształcenie zawodowe młodzieży – spotkanie w Szamotułach 12.09.2017 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na otwarciu Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, we wtorek 12 września 2017 r. spotkała się  z Dyrektorami Szkół, Nauczycielami oraz Kierownikami jednostek powiatowych, by porozmawiać o kształceniu zawodowym młodzieży. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Józef Kwaśniewicz oraz Jan Stefaniak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Wśród zadań Centrum, które zostało powołane przez samorząd województwa wielkopolskiego, wskazano  aktywizację zawodową młodych ludzi, współpracę z przedsiębiorcami, koordynowanie i warsztatów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, a także wczesne diagnozowanie sytuacji na rynku pracy oraz współdziałanie ze szkołami, cechami rzemiosł, pracodawcami i urzędami pracy.

Podczas dyskusji o problemach, z jakimi w tej materii borykają się nauczyciele oraz sami uczniowie. Zauważono m.in.  spadek     w ostatniej dekadzie znaczenia kształcenia zawodowego, czy też  występujący rzadziej, ale jednak, problem odbywania praktyk przez uczniów.

Równocześnie, w trakcie spotkania podjęto temat bardzo dobrej współpracy pomiędzy Szkołami powiatowymi kształcącymi w zawodzie, a dużymi Przedsiębiorcami.

Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu przedstawiła zebranym możliwe formy wsparcia szkół branżowych przez Centrum, m.in. poprzez spotkania  z doradcami zawodowymi, organizację imprez popularyzujących kształcenie zawodowe, szeroko rozumianą promocję.

Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy zaproszeni zostali na konferencję organizowaną przez Centrum, w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w dniu 18 października 2017 r.   

Spotkanie zapoczątkowało w istocie współpracę Powiatu Szamotulskiego z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.