25+ „Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech i Polsce szansą na lepszą, bardziej innowacyjną Europę – wizyta studyjna” 4-5.10.2017 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Organizatorzy:                                                                                       

 •      Wielkopolska Izba Budownictwa,                                                             
 •        Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego,
 •        Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

4 – 5 października br.

Wizyta współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Uczestnicy:

 • przedstawiciele firm członkowskich,
 • przedstawiciele Izby Rzemieślniczej,
 • nauczyciele z ZSB im. Rogera Sławskiego i innych szkół,
 • przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu i w Kaliszu.

Wizyta w trzech miejscach:

 • Frankfurt nad Odrą,
 • Brandenburg nad Havelą,
 • Rüdersdorf.

I DZIEŃ – FRANKFURT NAD ODRĄ

Ponadzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą:

 • Prezentacja systemu kształcenia dualnego w Niemczech na przykładzie Ponadzakładowego Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą, jednostki Zakładu Promocji Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina  i Brandenburgii (BFW).
 • Prelekcja i warsztaty „System dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech” z uwzględnieniem doświadczeń Centrum w zakresie kształcenia młodzieży z różnych krajów, w tym uchodźców.

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą:

 • Prelekcja i warsztaty „Rola i zadania izb rzemieślniczych w systemie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech” oraz dyskusja na temat rozwiązań systemowych w zakresie systemu kształcenia dualnego i uregulowań prawnych finansowania tego kształcenia, a także doświadczeń z kształceniem zarówno młodzieży z krajów ościennych, jak i też imigrantów,
 • Rola izb gospodarczych (zarówno tych zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, jak i izb rzemieślniczych) w kształceniu dualnym oraz w adaptacji zawodowej imigrantów.

Ponadzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą:

 • Kolacja z udziałem niemieckich podmiotów kształcenia zawodowego połączona z wymianą doświadczeń, między innymi w poniższym zakresie:
  • Doświadczenia w kształceniu dualnym młodzieży w środowisku międzynarodowym,
  • Niemieckie doświadczenia w ztałceniu imigrantów,
  • Przezwyciężanie negatywnych stereotypów w postrzeganiu innych narodowości,
  • Polskie doświadczenia w projektach międzynarodowych.

II DZIEŃ

Centrum Kształcenia Zawodowego w Brandenburgu nad Havelą:

 • Przykład kształcenia dualnego w praktyce, dyskusja nt. rozwiązań systemowych dot. Kształcenia dualnego w Niemczech na przykładzie Zakładu Zarządzania Drogami Kraju Związkowego Brandenburgii,
 • Prezentacja oferty dualnego kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Brandenburgu nad Havelą (przykładowe zawody: operator maszyn budowlanych, specjalista budowy studni jako unikatowy zawód oferowany przez CKZ),
 • Dyskusja na temat współpracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę kształcenia imigrantów, konieczność uwzględniania różnic kulturowych, a także przezwyciężania barier wpływających na efektywność procesu kształcenia.

Rüdersdorf koło Berlina

 • Wizyta w Parku Muzealnym na terenie kopalni odkrywkowej wapienia – prelekcja „Historia wapienia i cementu” z udziałem burmistrza gminy,
 • Podsumowanie i ocena wizyty studyjnej – wyznaczenie dalszych kierunków współpracy pomiędzy Wielkopolską Izbą Budownictwa i ZSB  a Ponadzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Budowlanej we Frankfurcie nad Odrą,
 • Dyskusja na temat możliwości realizacji wspólnych projektów służących wdrażaniu systemu kształcenia dualnego w Wielkopolsce.

Uczestnicy projektu mieli okazję poznać niemiecki system kształcenia dualnego, a w szczególności takie jego aspekty, jak:

 • Rozwiązania systemowe regulujące system kształcenia dualnego, w tym system finansowania,
 • Rola izb gospodarczych (zarówno tych zrzeszających przedsiębiorstwa budowlane, jak i izb rzemieślniczych) w kształceniu dualnym,
 • Rola firm i rzemieślników w procesie kształcenia dualnego,
 • Uwarunkowania prawne przynależności podmiotów gospodarczych do izb i wynikające z tego zobowiązania dotyczące kształcenia dualnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość zapoznania się przez uczestników wizyty studyjnej tak z bazą do praktycznej nauki zawodu, jak też i bezpośredni kontakt z osobami realizującymi kształcenie dualne. Istotną korzyść dla uczestników wizyty studyjnej stanowi fakt, że mieli oni możliwość poznać niemieckie doświadczenia w zakresie pracy z imigrantami, a z drugiej strony mogli przedstawić polskie doświadczenia z realizacji międzynarodowych projektów kształcenia dualnego młodzieży.