Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ Warszawa 12.01.2018 r.

CWRKDiZ w Poznaniu współorganizatorem zagranicznych praktyk uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

W Warszawie 12 stycznia 2018 r. odbył się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+.

Organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ a wśród zaproszonych gości była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która przedstawiła działania MEN na rzecz zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Wśród podjętych już działań dotyczących kształcenia zawodowego szefowa MEN wskazała m.in. uwolnienie pensji nauczycieli uczących w szkołach zawodowych oraz wprowadzenie obowiązkowego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli uczestniczyć w 16 sesjach tematycznych, spotkaniach z ekspertami czy indywidualnych konsultacjach, jak również zapoznać się  z projektami realizowanymi przez beneficjentów, wymienić się doświadczeniami i czerpać inspirację do nowych działań.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowała Renata Rasińska. My również włączamy się w działania Programu Erasmus+ 2018r. wraz z Wielkopolskimi Samorządowymi Centrami Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2 w Poznaniu.