Konferencja “NOWOCZESNY ZAWODOWIEC – dobre praktyki, to dobre nawyki” 18.10.2017 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na otwarciu Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

{ Jak obecnie wygląda kształcenie zawodowe?

Jakie działania podejmują przedsiębiorcy we współpracy z jednostkami edukacyjnymi?

Jak efektywność kształcenia zawodowego wpłynie na zmieniające się potrzeby rynku pracy?

Jakie wydarzenia dla dzieci i młodzieży planujemy zorganizować w najbliższym czasie?

Na te i wiele innych pytań staraliśmy się znaleźć odpowiedź podczas konferencji „NOWOCZESNY ZAWODOWIEC – dobre praktyki, to dobre nawyki”, nad którą patronat honorowy objął Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

18 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zaproszenie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu przy udziale Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, pojawiło się około 200 osób zainteresowanych wspieraniem kształtowania ścieżki zawodowej młodzieży           i dorosłych.

Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół, przedsiębiorców, doradców zawodowych, organów prowadzących, Izby Rzemieślniczej oraz innych instytucji wspierających szkolnictwo zawodowe. Najliczniej, bo aż 67% stanowili przedstawiciele edukacji, a wśród nich dyrektorzy, nauczyciele i doradcy zawodowy ze szkół zawodowych i podstawowych. Świat biznesu i rzemiosła miał silną reprezentację wśród Izby Rzemieślniczej, Cechów Rzemiosł Różnych oraz organów prowadzących jednostki samorządowe i rządowe.

W trzech panelach tematycznych, Prelegenci przedstawili wielokierunkowe spojrzenie na rolę współczesnego doradztwa zawodowego w formowaniu świadomości zawodowej młodego pokolenia oraz nowoczesnych metod promocji szkolnictwa zawodowego      i kształcenia dualnego:

  • DORADZTWO ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA – gdzie przedstawiono sposób myślenia o doradztwie zawodowym, jako kształtowaniu proaktywnych postaw wynikających z profesjonalizmu, zawodowstwa i dojrzałości zawodowej.
  • DOBRE PRAKTYKI W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM – dobrymi praktykami w edukacji zawodowej, rozwijaniu kształcenia zawodowego poprzez współpracę na linii Pracodawca – Szkoła pochwaliły się szkoły branżowe i firmy z subregionu poznańskiego oraz Wielkopolska Izba Budownictwa.
  • PROMOCJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – promocja edukacji zawodowej to jeden z bieżących i najszybciej się zmieniających tematów. Prelegenci pokazali jak za pomocą nowoczesnych narzędzi dotrzeć do młodego odbiorcy, aby zachęcić go do kontynuowania edukacji w szkole zawodowej.

Jako zespół Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pragniemy kontynuować podjętą inicjatywę promocji kształcenia zawodowego, kierując kolejne działania nie tylko do dorosłych, ale również do młodzieży i najmłodszych obywateli, którzy dopiero wkraczają na swoją ścieżkę edukacyjną. Planując kolejne wydarzenia, jak chociażby Tydzień Zawodowca, chcemy stworzyć okazję do zapoznania się z obowiązkami wykonywanymi w danym zawodzie w atmosferze zabawy, gier i przygód. Więcej informacji o planowanych działaniach już wkrótce na naszej stronie.

Zapraszamy do zaglądania i dzielenia się ze znajomymi informacjami o Centrum.