Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu na Arenie Zawodów w Poznaniu 24.11.2017 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na Arenie Zawodów w Poznaniu

Wybór szkoły zawodowej może ułatwić przyszłość młodym ludziom. 24 listopada 2017 r. Zespół Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego    w Poznaniu uczestniczył w Targach Edukacyjnych Arena Zawodów 2017.

Celem akcji było szerzenie świadomości, że to właśnie wykształcenie zawodowe i techniczne ułatwia start na rynku pracy. W ramach Areny Zawodów młodzi ludzie, ich rodzice mogli poznać ofertę szkół branżowych i techników z Poznania oraz powiatu poznańskiego. Uczniowie wraz z nauczycielami szkół zawodowych przygotowali pokazy promujące kierunki kształcenia zawodowego.

Stoisko CWRKDiZ w Poznaniu było odwiedzane nie tylko przez uczniów, ale również przez przedsiębiorców oraz rzemieślników. W trakcie rozmów uczniów i osób zainteresowanych z pracownikami CWRKDiZ w Poznaniu ustalone zostały kolejne działania, jakie należy podjąć w dalszej perspektywie propagowania kształcenia zawodowego, dualnego. Nasi doradcy w czasie rozmów z młodzieżą wyjaśniali możliwości, jaki wynikają z podjęcia ścieżki kształcenia zawodowego w szkołach branżowych i jakie perspektywy nabywania doświadczenia czekają na tych, którzy wybiorą właśnie tę ścieżkę edukacyjną. Ważne jest, aby młodzież podejmowała decyzję o swojej przyszłości zawodowej świadomie i po dokładnym zapoznaniu się z obszerną ofertą edukacyjną szkół branżowych i techników.

Młodzież szkół podstawowych miała możliwość na stoiskach rzemieślników pod szyldem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, obejrzenia pracy rzemieślników (stolarza, tapicera czy cukiernika). Cukiernia Piekarnia Koperski Poznań, gdzie sam właściciel pan Piotr Koperski od wielu lat związany z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą przedstawił swój rzemieślniczy fach w przygotowaniu wyrobów, które powstawały w trakcie trwania całego wydarzenia.

Pokazy szkół zawodowych przyciągały uwagę młodzieży ze szkół gimnazjalnych i podstawowych, gdzie mogli zadać pytania dotyczące konkretnego zawodu swoich starszych kolegów.

W trakcie trwania całego wydarzenia, stoisko CWRKDiZ w Poznaniu odwiedził prowadzący event – Jankes (Krzysztof Jankowski) prezenter radiowy – który nawiasem mówiąc z zawodu jest elektrykiem.

Dzięki takim wydarzeniom, gdzie w jednym miejscu można zapoznać się z ofertą instytucji wspierających oraz ofertą wielu szkół w sposób promujący zawody, następuje zmiana świadomości młodych ludzi, którzy otwierają się na nowe perspektywy z myślą o swojej przyszłości zawodowej.