Spotkanie w Nowym Tomyślu z przedstawicielami Cechów, szkół branżowych i zawodowych oraz gimnazjów i poradni psychologicznych 23.11.2017 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na Arenie Zawodów w Poznaniu

Z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wraz ze Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyślu 23.listopada 2017 roku zorganizowano spotkanie w Aesculap Akademia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Cechów, szkół branżowych i zawodowych oraz gimnazjów i poradni psychologicznych. Gości przywitał Starosta Nowotomyski Pan Ireneusz Kozecki oraz Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu Mariusz S. Kubiak.

Spotkanie miało na celu prezentację Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz działań skierowanych do jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu. Dyrektor Centrum Pan Mariusz S. Kubiak zaprezentował cele, zadania i obszary współpracy z rzemiosłem, przedsiębiorcami, organami prowadzącymi oraz jednostkami edukacyjnymi. Zaproszeni goście z jednostek edukacyjnych mieli możliwość przedstawienia propozycji zadań, jakie będą realizowane w obszarze kształcenia dualnego    i zawodowego.

W dalszej części spotkania firma Aesculap – Chifa zorganizowała zwiedzanie warsztatów szkolnych w swojej siedzibie, w których organizowane są praktyki dla uczniów i szkolenia dla pracowników branży medycznej. Wszyscy goście wyrazili zainteresowanie podjęciem kolejnych takich inicjatyw, mających na celu pokazywanie dobrych praktyk dotyczących współpracy przedsiębiorców z jednostkami edukacyjnymi w kształceniu dualnym.