Debata “Zawodowcy-szansa dla młodych” 16.11.2017 r.

CWRKDiZ w Poznaniu prezentuje wyniki Barometru Zawodów 2019

Pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu uczestniczyli 16 listopada 2017 r. w debacie „Zawodowcy – szansa dla młodych” organizowanej przez Gazetę Wyborczą, Volkswagen Poznań i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą                       w Poznaniu, w której udział wzięli eksperci z dziedziny szkolnictwa, naukowcy oraz przedstawiciele szkół branżowych i pracodawców.

Podczas debaty dyskutowano o tym, jak zbudować pozytywny wizerunek szkół branżowych. Na spotkaniu zwrócono uwagę na procesy, jakie zachodzą w szkolnictwie, kwestię pozyskania wyspecjalizowanych pracowników, ale przede wszystkim na chęć wyszukiwania kierunków rozwoju szkolnictwa branżowego. Ważnym wnioskiem z debaty było zwrócenie uwagi na potrzebę płynnego dostosowywania się szkół do rynku pracodawcy, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów, promocję zawodów oraz wzmacnianie wartości pracy w społeczeństwie.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu wspiera wszystkie związane ze szkolnictwem branżowym inicjatywy, zwraca uwagę na konieczność oraz promocję kształcenia zawodowego.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu