„Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 9.05.2018r.

Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego "Matka Chrzestna" idei powstania CWRKDiZ w Poznaniu

9 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się międzynarodowy „Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Włoch, Rumunii i Peru, a także licznie zgromadzeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji o charakterze społeczno-zawodowym, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i przedsiębiorcy, w tym również pracownicy CWRKDiZ z Poznania, Kalisza, Konina, Piły i Leszna.

Gospodarzem Kongresu była Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która wspiera szkolnictwo zawodowe i dualne inicjując wiele przedsięwzięć, dzięki którym zagadnienia z zakresu promowania kształcenia zawodowego i dualnego wpisują się w rozwój całego województwa wielkopolskiego w skali kraju.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

https://www.umww.pl/kongres-szkolnictwa-zawodowego-i-dualnego-w-poznaniu-po-raz-kolejny-dowiodl-ze-trzeba-dopasowac-ksztalcenie-do-rynku-pracy