Newsletter no.1 Projekt Erasmus + Partnerstwo strategiczne. TOTVET Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning.

Przedstawiamy pierwszy numer Newsletter dotyczący  projektu z programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” (Szkolenie nauczycieli i specjalistów kształcenia i szkolenia zawodowego w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dualnego).